Giften

Daar we een onafhankelijk gebruikerscollectief zijn, worden de werkingskosten van de website gedragen door eigen financiële middelen van de vrijwilligers. Dit bedraagt ±100€ per jaar. Wil u ons steunen door een stukje bij te dragen in deze kosten? Graag!

Totaalbedrag huidige giften werkjaar 2019-2020: 1€

Huidige kosten werkjaar 2019-2020: 101€

Steun Speed Pedelec Vlaanderen

Gift een euro en ondersteun de werkingskosten van Speed Pedelec Vlaanderen! Met dank aanvaard. Wanneer het bijeen gezamelde bedrag de werkingskosten overtreft, wordt het bedrag overgeheveld naar de kosten van het jaar erna.

€1,00

Premium steun

Voor zij die meer wensen te sponsoren.

€5,00