Snelheid

in’t heel kort…

  • gebruik fietsstraten en zone 30 voor plaatsen met veel gemengd verkeer
  • geef wettelijke ruimte aan wegbeheerders om 45km/u toe te laten waar veilig mogelijk
  • laat toe overal te komen waar een gewone fiets mag komen

Het potentieel

Laten we meteen een open deur intrappen: Een speed pedelec aanschaffen is een grote investering. Die doe je niet om 30km/u te mogen rijden in plaats van 25km/u. Net de mogelijkheid om op de fiets een kruissnelheid tot 45km/u te kunnen halen, zonder zwaar getraind koersfietser te hoeven zijn, ligt aan de basis van het succes van de speed pedelec.

Deze hogere kruissnelheid laat toe een commerciële snelheid (deur tot deur) te behalen van 30-40km/u al naargelang de fietsroute en de afstand. Het maakt plots de overstap naar de fiets aantrekkelijk voor degenen die op zoek zijn naar een haalbaar alternatief voor de wagen, met pendeltijd als belangrijkste afweging.

Vlaanderen doet te weinig om de speed pedelec te stimuleren en zit vast in Belgische en Europese wetgeving.

Het potentieel van de speed pedelec voor de Vlaamse fileproblematiek, volksgezondheid, verkeersveiligheid en klimaatambities is immens maar nauwelijks ontgonnen.

De infrastructuur en de regelgeving in België zijn te momenteel beperkt om het potentieel voor de samenleving ten volle te kunnen benutten. De overheid spendeert nog geen 3% van het jaarlijks mobiliteitsbudget aan de uitbouw van infrastructuur voor zwakke weggebruikers. Veel fietspaden zijn te smal om veilig snel fietsen toe te laten. De fietssnelwegen zijn ontworpen voor de opkomst van de speed pedelec en onvoldoende aangepast naar de noden van de snelle fietser. Dit moet allemaal beter.

De AWV en veel gemeentes wensen wel degelijk de speed pedelec te stimuleren door waar mogelijk de hogere kruissnelheid toe te laten, maar moeten werken met zeer beperkte middelen en binnen een te beperkt wettelijk kader:

  • De speed pedelec hoort naar Europees regelgeving tot de ‘bromfiets klasse B’. In België heeft men gelukkig ingezien dat de snelle fiets met trapondersteuning nog steeds eerder fiets dan brommer is en de speed pedelec als ‘klasse P’ in het leven geroepen om uitzonderingen op klasse B toe te kunnen staan. Dit is reeds een innovatiever benadering dan bij onze Noorderburen, maar hoewel een speed pedelec aan lagere snelheid eigenlijk niet verschilt van een gewone fiets, legt de regelgeving een ongelijke behandeling op. Je mag niet op fietspaden met bord D9 of D10 komen. Ook vele jaagpaden zijn verboden terrein. Dit beperkt de keuzevrijheid in pendelroutes. Deze beperking zorgt voor langere pendelroutes dan nodig en heeft bijgevolg een negatief effect op pendeltijd en gemiddelde snelheid.
  • Een toenemend aantal landelijke wegen voorzien van een bord F99 leent zich uitstekend om op veilige manier 45km/u te kunnen fietsen. Door een wet uit 2014 mag je er echter maximaal 30km/u rijden. Toendertijd was de snelle elektrische fiets een eerder marginaal gegeven. Het bord geeft dus niet enkel aan WIE er mag rijden maar tevens HOE SNEL. Dit beperkt de inzetbaarheid door de wegbeheerder die tevens speed pedelecs wil stimuleren.

Concrete standpunten

  • 30km/u Gebruik zone 30 of fietsstraten voor zones waar veel gemengd verkeer dezelfde wegen gebruikt. Indien voldoende plaats: gescheiden banen voor types zachte weggebruikers. Verminder D9 en D10 in het voordeel van D7 door ontwerp.
  • 45km/u De maximale snelheid op wegen voorzien van bord F99 moet verhoogd worden naar standaard 45km/u én het moet mogelijk worden een onderbord te voorzien. De wet uit 2014 aangepast. De wegbeheerder kan dan waar nodig lokaal de snelheid verlagen door plaatsen van een extra snelheidsbord. Dit maakt een flexibeler beleid mogelijk, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen.
  • Overal Net zoals een Tesla op een woonerf mag komen, moet de speed pedelec toegelaten worden op alle fietsinfrastructuur met inbegrip van D9, D10 en jaagpaden. Hierdoor kan de pedelec gebruiker een efficiëntere route uitstippelen die een kortere pendeltijd mogelijk maakt.
  • Beter wegdek Fietspaden moeten breder, korte bochten, gladde wegmarkeringen en diepe goten vermeden. De stelregel is dat aanpassingen op fietsinfrastructuur moeten gebeuren met oog voor 45km/u als veilig haalbare kruissnelheid en veilig inhalen. Een breedte van minstens 2 meter per rijrichting is aan te raden.
  • 50km/u We wensen dezelfde snelheidsbeperkingen voor all verkeer. Is het een zone 30, dan ligt de maximumsnelheid op 30km/u binnen de gehele zone. Op een woonerf mag iedereen maximum 20km/u. Maar op een 50km/u baan kan de speed pedelec de facto slechts 45km/u rijden. Dit klopt niet. Ofwel verlaag je de snelheid voor auto’s, ofwel verhoog je de toegelaten snelheid voor pedelecs. Beide opties zijn sowieso minder gevaarlijk dan de situatie vandaag.