Wat wensen de gebruikers?

LANGE TERMIJN

De essentie van de falende wegcode

De wegcode is tot stand gekomen in een tijd dat er slechts sprake was van voortbewegen op (eigen) spierkracht of sneller met (verbrandings)motor. Door innovaties op vlak van micro-elektronica, elektromotoren en batterijen vervaagt deze grens. Er komen continue nieuwe types vervoersmiddelen op de markt. De wegcode dient opnieuw uitgevonden te worden, maar dit definiëren en vooral overal implementeren is een werk van lange adem. De basis? Kom los van het type voertuig en richt je op regelgeving op basis van impuls en kinetische energie: gebruik objectieve, meetbare parameters zoals locatiegerelateerde maximumsnelheid en voertuiggerelateerde massa en omvang.

KORTE TERMIJN

Rome is niet in een dag gebouwd. Zo zal het ook nog decennia duren vooraleer de maatschappij qua regelgeving en infrastructuur de omwenteling maakt die aansluit bij de realiteit die de technologische vooruitgang mogelijk maakt. In afwachting zijn er reeds een heleboel veranderingen mogelijk die op korte termijn de verkeersveiligheid en pendeltijd ten goede zouden komen.

Veiligheid en snelheid afwegen?

De huidige wegcode is te beperkend om het snelheidspotentieel van de speed pedelec voldoende aan te boren en de infrastructuur is veelal ontoereikend om de pendeltijd in te korten zonder verkeersveiligheid in het gedrang te brengen.

Beide zijn echter belangrijk. Het is namelijk net het snelheidspotentieel dat mensen kan overtuigen hun wagen om te ruilen voor de lichtere speed pedelec. Hoe minder wagens, hoe meer openbare ruimte vrijkomt voor infrastructuur voor zachter verkeer. We moeten als maatschappij een moeilijke transitie door. Een doordachte afweging van snelheidstoelating/beperking en veiligheid is dus nodig om op termijn een netto veiliger verkeer te komen.

Waar hoort de speed pedelec thuis?

Ons basis uitgangspunt is simpel: Een speed pedelec is een fiets, want als je de ondersteuning wat lager zet, rijdt hij als een gewone e-bike. Een speed pedelec is tevens een bromfiets klasse B, want je kan je zonder moeite aan een lage relatieve snelheid min of meer veilig tussen het autoverkeer begeven. Deze hybride kenmerken van de speed pedelec moeten zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

Varia