N-VA

N-VA Standpunt en visie speed pedelec

Wij zien absoluut het potentieel van de fiets, en van de speed-pedelec in het bijzonder, met name ook voor het woon-werkverkeer. Daarom zijn de investeringen in fietsinfrastructuur dankzij de N-VA ook op recordhoogte, en gaan ze ook de komende jaren sterk blijven stijgen.

Wij gaan uit van het principe dat we de speed pedelec zoveel mogelijk als een gewone fiets behandelen. Zo willen wij bijvoorbeeld dat de fietsvergoeding ook steeds voor een speed pedelec geldt. Maar op bepaalde punten is het logisch en verdedigbaar om van dit algemene principe af te wijken, denk bijvoorbeeld aan de helmplicht en de nummerplaat.

Wat de verkeersveiligheid betreft, is het – gezien de recente sterke groei van het aantal speed pedelecs – nog niet altijd zo duidelijk wat nu de beste maatregelen zijn (bvb. over het gebruik van ofwel het fietspad ofwel de rijbaan). Daarin blijven wij nauwlettend de op onderzoek gebaseerde adviezen ter zake van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid opvolgen. Het verfijnen van de regelgeving daaromtrent is dus nog een ‘work in progress’. Ondertussen bouwen we in elk geval verder aan een kwalitatievere, meer uitgebreide en veiligere fietsinfrastructuur, die ook aangepast is aan de toename van het aantal speed pedelecs (bvb. bredere fietspaden, conflictvrije kruispunten, etc.). Daarbij vergeten we ook de fietsstallingen en de doorstroming (bvb. met vierkant groen) niet.

Met vriendelijke groeten
Philippe Kerckaert
Ombudsman N-VA

Nota aan de partij

We voegen graag verduidelijking en eventuele aanpassingen van partijstandpunten toe aan deze pagina. Ook voegen we graag links naar voorbeelden van concrete uitvoering van deze standpunten toe. Op deze manier hebben onze leden ten allen tijde toegang tot correcte informatie. U kan ons steeds bereiken via de contactpagina.

Concrete uitvoering