Wegcode

Waarom bestaat er een wegcode?

“Een set van afspraken, die het verkeersgedrag op de weg bij voorbaat regelen. Algemene regels die in elke situatie toepasbaar zijn en die de posities en bewegingen op de weg zodanig regelen, dat conflicten vermeden worden.”

Huidige wegcode specifiek voor speed pedelec

Gebodsborden

Verbodsborden

Aanwijzingsborden

Onderborden