Wie zijn we?

Speed Pedelec Vlaanderen is een georganiseerde groepering van Speed Pedelec gebruikers die begaan zijn met de infrastructuur en reglementering voor klasse P voertuigen in Vlaanderen. Het is een politiek neutraal burgerinitiatief. Als dusdanig zijn we vrij van belangenconflicten in het meedelen van onze op ervaring gebaseerde visie.

Iedereen die werkt en/of woont in Vlaanderen en een Speed Pedelec bezit of wenst aan te schaffen is welkom om deel te worden van ons collectief. Lidmaatschap via Facebook is gratis, al is het mogelijk een gift te doen om bij te dragen in de werkingskosten van de website. Geen Facebook maar wel speed pedelec gebruiker, sympathisant of verkeerskundige? Laat van je horen via de contact pagina.

Wens je actief mee te helpen aan de uitbouw van onze groepering? Neem gerust contact op voor een kennismakend gesprek!

Wat willen we?

  • in de hoedanigheid van gebruikerscollectief een stem geven aan de noden van de speed pedelec gebruiker.
  • adviseren binnen het collectief over hoe te communiceren met de wegbeheerders om lokaal bepaalde positieve aanpassingen te bekomen binnen huidig wetgevend kader.
  • het imago van de speed pedelec terecht verbeteren
  • bewustmaking van het potentieel van deze vervoersvorm
  • bewustmaking van zwaarder verkeer over de wegcode voor de speed pedelec

Hoe gaan we te werk?

Via een gelijknamige Facebook groep bespreken we met hulp van moderators relevante onderwerpen, voornamelijk op vlak van onlogische of nefaste verkeerssignalisatie en regelgeving. Door deze interacties met andere gebruikers verkrijgen we een overzicht van tendensen en pijnpunten.

Deze zetten we om in standpunten en concrete acties om de noden van Speed Pedelec gebruikers in Vlaanderen in de belangstelling te plaatsen en het imago van dit relatief nieuwe vervoersmiddel te verbeteren. Zo nemen we contact op met ordehandhavers, wegbeheerders, beleidvoerders en andere middenveldorganisaties om via constructieve dialoog verbeteringen te realiseren.

Word nu lid

Beeldmateriaal aangeleverd door

  • Geert Van Peteghem
  • Romain Helsen
  • Yves Schepers
  • Kris Schobben
  • Vincent De Wilde

Een initiatief van Vincent De Wilde