Wie zijn we?

Speed Pedelec Vlaanderen is een georganiseerde groepering van Speed Pedelec gebruikers die begaan zijn met de infrastructuur en reglementering voor klasse P voertuigen in Vlaanderen. Het is een politiek neutraal burgerinitiatief. Als dusdanig zijn we vrij van belangenconflicten in het meedelen van onze op ervaring gebaseerde visie.

Iedereen die werkt en/of woont in Vlaanderen en een Speed Pedelec bezit of wenst aan te schaffen is welkom om deel te worden van ons collectief. Lidmaatschap via Facebook is gratis, al is het mogelijk een gift te doen om bij te dragen in de werkingskosten van de website. Geen Facebook maar wel speed pedelec gebruiker, sympathisant of verkeerskundige? Laat van je horen via de contact pagina.

Wens je actief mee te helpen aan de uitbouw van onze groepering? Neem gerust contact op voor een kennismakend gesprek!

Wat willen we?

  • in de hoedanigheid van gebruikerscollectief een stem geven aan de noden van de speed pedelec gebruiker.
  • adviseren binnen het collectief over hoe te communiceren met de wegbeheerders om lokaal bepaalde positieve aanpassingen te bekomen binnen huidig wetgevend kader.
  • het imago van de speed pedelec terecht verbeteren
  • bewustmaking van het potentieel van deze vervoersvorm
  • bewustmaking van zwaarder verkeer over de wegcode voor de speed pedelec

Hoe gaan we te werk?

We zijn verenigd in een gelijknamige Facebook groep waar met hulp van moderators relevante onderwerpen worden besproken door de leden. We trachten er tot gebalanceerde standpunten te komen waar de grote meerderheid van de groep zich achter kan scharen. Dit door afleiden van de tendensen, eventuele interne stemming en het hedendaags houden van standpunten door nieuwe elementen te blijven betrekken.

Als lid kan je bijdragen aan de discussie en vorming van standpunten maar kan je dus ook reeds gevormde standpunten in vraag stellen. Mobiliteit is namelijk een veranderlijk gegeven.

Naast het formuleren van standpunten trachten we tevens bijstand te bieden in het aankaarten van onlogische of nefaste verkeerssignalisatie en regelgeving. Licht je probleem toe via de Facebook groep.

We denken tenslotte na over – en staan open voor voorstellen om de noden van Speed Pedelec gebruikers in Vlaanderen in de belangstelling te plaatsen en het imago van dit relatief nieuwe vervoersmiddel te verbeteren.

Word nu lid

Beeldmateriaal aangeleverd door

  • Geert Van Peteghem
  • Romain Helsen
  • Yves Schepers
  • Kris Schobben
  • Vincent De Wilde