70km/u baan met bord D10

70km/u baan en bord D10 er naast. Wat nu?

Plots een 70km/u baan met bord D10, kort en door een bos maar zonder doenbare omleiding voorhanden. Wat nu?

Waar het op neerkomt: op een 70km/u baan mag je op de rijbaan fietsen met de speed pedelec indien het fietspad voorzien is dan D10. Je mag NIET op het fietspad. Je moet vandaag dus eigenlijk doen alsof het fietspad niet bestaat en je tussen het zware verkeer begeven dat je op een veelal te smalle baan aan +30km/u relatieve snelheid voorbij wil steken. Rechts houden, jezelf goed zichtbaar maken en hopen dat je geen zot tegenkomt.

Het gedetailleerde antwoord van het Vlaams departement van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

Datum: 09-10-2019, 10:44

Het departement MOW antwoordde:

Er kan u vervolgens meegegeven worden dat de wegcode (art.9.1.2.2°) aangeeft dat:

“Daar waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur of minder, mogen de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B en speed pedelecs in dezelfde omstandigheden het fietspad aangeduid door het verkeersbord D7, D9 of door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74 volgen, op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers die zich hierop bevinden niet in gevaar brengen.

Wanneer een hogere snelheidsbeperking geldt, moeten de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B en speed pedelecs in dezelfde omstandigheden het fietspad aangeduid door het verkeersbord D7, D9 of door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74 volgen, wanneer dit aanwezig en bruikbaar is.”

Dit betekent dus dat het binnen het huidige regelgevend kader het voorbehouden deel van de openbare weg aangeduid d.m.v. bord D10 niet toegelaten is voor de bestuurder van de speed pedelec.

Ook niet bij een snelheid van meer dan 50 km/u.

U kan dan dus ofwel afstappen en te voet verder te gaan, ofwel een alternatieve route zoeken, ofwel van de rijbaan gebruik maken.

Deze specifieke situatie kan u ook aankaarten bij de lokale wegbeheerder dit is ofwel de gemeente ofwel het Agentschap Wegen en Verkeer (contactpagina zie: https://www.vlaanderen.be/melden-van-gebreken-aan-wegen-fietspaden-wegverlichting-in-vlaanderen).

We hopen u met deze informatie alvast verder van dienst te zijn.

Hebt u nog vragen voor MOW? Stel ze gerust via dit contactpunt.

Met vriendelijke groeten

Het Contactpunt MOW-team