Fietssnelwegen

“Een fietssnelweg kan de fileproblematiek oplossen indien aaneengesloten sneller fietsen mogelijk is”

Fietssnelwegen zijn een prima initiatief, dat geregisseerd wordt op provinciaal niveau en met overleg tussen de provincies. De afgelopen jaren is er veel ‘F’ infrastructuur bijgekomen, in de vorm van nieuwe fietspaden en bewijzering op reeds bestaande infrastructuur. Jammer genoeg kwamen ze tot stand voor de opmars van de speed pedelec en het besef aan noodzaak van de modal shift.. Als gevolg zijn grote delen fietssnelweg beperkt tot 30km/u, bijvoorbeeld door plaatsen van bord F99, waarbij sinds 2014 een maximumsnelheid van 30km/u geldt. Ook wordt Vlaanderen gekenmerkt door versnippering en lintbebouwing, erg ruime bebouwde kommen en een opeenvolging van kleine dorpskernen. Dit maakt het moeilijk om goede, doorlopende infrastructuur te verwezenlijken.

De opmars van de speed pedelec en de maatschappelijke voordelen verbonden aan het stimuleren van dit vervoersmiddel, roept tot aanpassing van de richtlijnen omtrent fietssnelwegen alsook de wetten die destijds in voege zijn gegaan.

Speed pedelec Vlaanderen ijvert voor fietsSNELwegen die de naam waardig zijn: een (nationaal) netwerk van fietspaden die zoveel als mogelijk zijn ingericht om een kruissnelheid tot 45km/u veilig toe te laten, al haalt de huidige generatie speed pedelecs deze snelheid doorgaans niet. De veranderingen aan de F3 te Kortenberg zijn hier een prima voorbeeld van. Na aanpassing is dit stuk breed, kaarsrecht, geasfalteerd, amper zijwegen, lang, goed zicht, weinig tot geen bochten… maar toch mag je er maar 30km/u rijden, wegens de wet uit 2014.

illustratie: renderhouse.eu