Trage wegen

Trage wegen zijn steeds openbaar, maar je mag er niet altijd in met de speed pedelec. Let op de bordjes
bron – Google maps

Trage wegen zijn paden of wegen bestemd voor voornamelijk zachte weggebruikers. Je vindt ze overal, verhard of onverhard, smal of breed. Het zijn veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes. Er zijn juridisch heel wat soorten trage wegen, maar ze hebben allen een openbaar karakter en mogen niet afgesloten worden, al gebeurt dat in de praktijk maar al te vaak. (bron)

De bekendste trage wegen zijn buurtwegen. Voetwegen zijn in de regel smaller dan buurtwegen, maar er is geen juridisch verschil tussen de twee. Ze kunnen een bedding in zowel overheidseigendom- als privé-eigendom hebben. De verschillende benaming komt van een vertaling uit het Frans. (bron)

Buurtwegen en voetwegen mogen door alle vormen van verkeer gebruikt worden, zolang de breedte van de weg dit toelaat. Een ‘voetweg’ is dus niet enkel bestemd voor voetgangers! Ook landbouwvoertuigen, speed pedelecs, ruiters e.d. mogen er gebruik van maken, in zoverre dat de staat en breedte van de weg dit toelaat en er geen beperking geldt op de bestemming van de weg vanwege de gemeenteraad. De maximumsnelheid is deze van de zone waarin ze liggen: binnen – of buiten bebouwde kom of binnen zone 30 50 70. Uiteraard dien je je snelheid aan te passen naar de staat van de weg, de omgeving en de andere zachte weggebruikers. (bron)

Normaal worden gemeentelijk uitgevaardigde beperkingen aangegeven met een bord. Is er onduidelijkheid (bijvoorbeeld bij elkaar tegensprekende borden aan de eindpunten van dezelfde weg), of snap je niet waarom je als Speed Pedelec gebruiker een bepaalde trage weg niet mag nemen en verdenk je dat de oorzaak ligt in de leeftijd van het verkeersbord? Onderneem actie! Stel de wegbeheerder op de hoogte en vraag of men een duidelijke toelating van de speed pedelec kan bekijken.

Als je een SP ervaring over het gebruik van trage wegen wenst te delen, kan je dit steeds doen via onze facebook groep of met Trage Wegen VZW www.tragewegen.be