Onze missie

Kort

Speed Pedelec Vlaanderen is een onafhankelijk gebruikerscollectief. Als georganiseerde groepering behartigen we de belangen van specifiek speed pedelec gebruikers en dit op vlak van regelgeving en signalisatie in Vlaanderen.

Ons doel is om het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen positief te beïnvloeden teneinde verplaatsingen per speed pedelec zowel veiliger, flexibeler als sneller te maken en daarmee de overstap van auto naar speed pedelec te stimuleren.

“De speed pedelec is een relatief nieuw vervoersmiddel die een enorme bijdrage kan leveren aan enkele maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: fileproblematiek, klimaatdoelstellingen; gezondheidsbeleid. Het potentieel van de fiets, samen met de aanleg van fietssnelwegen en nieuwe fietsinfrastructuur, kan verschillende automobilisten verleiden om naar een actieve mobiliteitsvorm over te schakelen. Dit kan zowel de gewone fiets; de elektrische fiets of speed pedelec zijn. De speed pedelec biedt zowel mogelijkheden om aan een gewone snelheid te fietsen, om een fietsend kind naar school te begeleiden; als om tegen een hogere snelheid de weg verder te zetten.”Fietsberaad, 2016

Kernthema’s

Speed Pedelec Vlaanderen behartigt de belangen specifiek van speed pedelec gebruikers. Dit zijn vaders en moeders, werkenden en gepensioneerden, die op zoek zijn naar een gezondere, flexibele, milieuvriendelijkere maar tevens voldoende snelle manier van verplaatsen, zonder daarbij de conditie van een koersfietser te moeten hebben. De speed pedelec is een fiets die als vervoersmiddel de voordelen bundelt van een gewone fiets en een bromfiets klasse B en hierdoor een groot mobiliteitspotentieel biedt.

We beogen de (fiets)infrastructuur en -regelgeving in Vlaanderen positief te beïnvloeden teneinde verplaatsingen per speed pedelec zowel veiliger, flexibeler alsook sneller te maken dan vandaag op vele plaatsen mogelijk of toegelaten is, zonder daarbij de veiligheid van andere weggebruikers uit het oog te verliezen.

Veiligheid vertaalt zich in een wens naar een beter gescheiden infrastructuur voor autos en zachter verkeer, een anticiperende omvorming van een groter deel van de beschikbare openbare weg voor zachter verkeer en een gedragsverandering van andere weggebruikers ten opzichte van speed pedelecs. Ook is het zeer belangrijk om autobestuurders te stimuleren de overstap te maken naar de speed pedelec, gezien het netto positief effect op de algemene verkeersveiligheid.

Flexibiliteit doelt op de nood aan het ten volle kunnen benutten van de hybride karakteristieken van de speed pedelec als ‘fiets die ook snel kan’. Het fietssnelwegen netwerk moet verder uitgebouwd worden met focus op snelheid en voldoende veilige aansluitingen op andere fietswegen. Een snelle fiets kan tevens gewoon trager rijden. Net zoals een Tesla op een woonerf mag komen, moet het mogelijk zijn een speed pedelec toe te laten overal waar vandaag gewone rijwielen mogen komen.

Snelheid is de belangrijkste stimulans om voor een speed pedelec te kiezen. Een speed pedelec aanschaffen is een grote investering. Die doe je niet om 30km/u te mogen rijden in plaats van 25km/u. Net de snelheid van een speed pedelec maakt het een haalbaar alternatief voor de wagen, voor verplaatsingen tussen grofweg 15-40km. Speed pedelec Vlaanderen ijvert dan ook voor aanpassingen van wetgeving om de wegbeheerders toe te laten het snelheidspotentieel maximaal te benutten waar veilig mogelijk. De klemtoon hierbij ligt op ‘waar mogelijk’. ‘Veilige snelheid’ is een zeer lokaal gegeven en dient als zodanig te worden behandeld: een breed, geasfalteerd jaagpad laat een hogere snelheid toe dan een smal, onverhard fietspad of daar waar een fietssnelweg lokaal langs een stationsuitgang laveert.

Site aanpassingen.