Relevante verkeersborden

Onderstaand overzicht is specifiek bedoeld om de meest voorkomende situaties voor speed pedelec gebruikers te duiden. Als je dit doorneemt en vertrouwd bent met de wegcode voor een motorvoertuig, dan weet je waar je wel en niet mag rijden als speed pedelec en aan welke maximumsnelheid. Voor een vollediger overzicht van de wegcode, klik per thema op de links ‘volledig overzicht hier’.

Verbodsborden

C11 – verboden toegang voor bestuurders van rijwielen. Volgens de letter van de wet mag je dit dus negeren, al staat het bord er doorgaans voor een reden.

C9 – verboden toegang voor bestuurders van alle bromfietsen dus met inbegrip van speed pedelec.

Volledig overzicht hier.

Gebodsborden

D7 – verplicht voor fietsen, toegelaten voor speed pedelec. Enkel volgen indien het in jouw rijrichting staat aangeduid.
≤ 50km/u: je mag kiezen tussen rijbaan en fietspad
>50km/u: fietspad verplicht

D9 – verplicht voor fietsen, toegelaten voor speed pedelec. Enkel volgen indien het in jouw rijrichting staat aangeduid.
≤ 50km/u: je mag kiezen tussen rijbaan en fietspad
>50km/u: fietspad verplicht

D10 – speed pedelec verboden
≤ 50km/u of >50km/u : rijbaan verplicht of te voet gaan *

Volledig overzicht hier.
Een onterecht D9/D10 bord gespot? Onderneem actie!

Onderborden

Toelating. Zonder klasse aanduiding bij de bromfiets geldt dit bord voor speed pedelec.

Toelating. Mét klasse aanduiding bij de bromfiets geldt dit bord enkel voor de weergegeven klasse.

speed pedelec verplicht

speed pedelec verboden

Volledig overzicht hier. Meen je dat een onderbord ergens nodig is? Onderneem actie!

Aanwijzingsborden

Duidt een fietssnelweg aan. De driehoekige vorm verwijst naar een zadel en de lichtblauwe kleur naar lichter in het verkeer, onder een blauwe hemel. Wordt aangevuld met een getal van 1, 2 of 3 cijfers om te verwijzen naar een specifieke fietssnelweg.

F99a – Maximumsnelheid 30km/u. Onderborden niet toegelaten.

F99c – Maximumsnelheid 30km/u. Onderborden niet toegelaten.

F111 – In fietsstraten mag de speed pedelec de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Maximumsnelheid 30km/u. Inhalen mag.

F12a – Woonerf. Maximum snelheid 20km/u voor alle verkeer.

B22 – toelating om bij rood licht rechtsaf te slaan mits veilig en verlenen voorrang

B23 – toelating om bij rood licht rechtdoor te fietsen mits veilig en verlenen voorrang

Volledig overzicht van de wegcode vindt je hier. Onze wens tot aanpassing van F99abc hier.