Probleem aankaarten

Wil je een bepaald probleem met signalisatie, wegtoestand aankaarten voor je pendelroute of gewoon een voorstel ter verbetering aanbrengen?

Voorbeelden:

  • weg die je met speed pedelec niet mag nemen wegens terwijl het verkeerstechnisch toch mogelijk moet kunnen zijn (geasfalteerd, deftig jaagpad, D9/D10 bord op voornamelijk D7 fietspad, vermijden lange omweg voor je pendelroute)
  • vraag om snelheidslimiet plaatselijk te verhogen om potentieel van speed pedelec beter te kunnen aanboren. (F3 op sommige delen te Kortenberg en Herent)
  • diepe goot, putje, glooiing in de weg aanpassen teneinde schade te vermijden of risico op ongeval te verlagen.
  • vraag om lokaal markeringen aan te brengen op dubbelrichting fietspad (afsnijden bochten voorkomen)
  • fietslicht plaatsen op kruispunt, wanneer je als fietser samen met het autoverkeer mag oversteken, terwijl het licht voor voetgangers nog rood blijft. Auto’s snappen dat niet met hoger risico op aanrijding tot gevolg.

Voor de maximale impact van de moeite die je hierin steekt, is het belangrijk te beseffen wie er verantwoordelijk is voor dat stuk pendelroute. Zo kan je eventueel rechtstreeks contact opnemen voor het uitwisselen van meer gedetailleerde informatie en inzichten.

Er zijn grofweg 3 wegbeheerders in Vlaanderen.

1/ gemeentes
2/AWV (Agentschap Wegen en Verkeer)
3/Vlaamse Waterweg.

Gemeentes zijn individueel te raadplegen, maar werken idealiter in samenwerking met Fietsberaad (www.fietsberaad.be) die de Vlaamse gemeenten ondersteund in fietsbeleid. AWV is verantwoordelijk voor gewestwegen en snelwegen. De Vlaamse Waterweg voor jaagpaden.

Een gebrek gemerkt met eender welk fietspad?

Via het platform https://www.meldpuntwegen.be kan iedereen gebreken aan de weg (elke weg, van iedere wegbeheerder) melden. Indien het over een weg van AWV gaat, voorzien ze in opvolging. Berichten voor andere weggebruikers worden doorgestuurd naar de correcte contactpersonen.

Rechtstreeks de gemeente contacteren?

Dat kan. Neem best contact op met de lokale politiezone en eventueel de bevoegde schepen.

Fietssnelwegen?

Fietssnelwegen worden gecoördineerd aangelegd door provincies ism gemeentes, maar het onderhoud zit na aanleg meestal bij gemeentes.Neem dus best contact op met de gemeente indien het over onderhoud gaat en zet de bevoegde provincie in .cc. Meer informatie op www.fietssnelwegen.beVoor vragen naar aanpassing signalisatie, betrek de provincie en de gemeente.