Probleem aankaarten

Wil je een bepaald probleem met signalisatie of wegtoestand aankaarten? Of wil je gewoon een voorstel ter verbetering aanbrengen? Onderneem actie en verbeter je pendelroute!

Types:

 • Toegang: weg die je met speed pedelec niet mag nemen wegens terwijl het verkeerstechnisch moet kunnen: deftig jaagpad, D10 fietspaden, onderborden ‘speed pedelec verboden’ op fietspaden
 • Vlotter fietsen:
  • snelheidslimiet verhogen waar mogelijk qua verkeerveiligheid (bijvoorbeeld landelijke paden ingericht met bord F99abc, landelijke fietsstraten)
  • snelheidslimiet verlagen waar beter voor de verkeersveiligheid (bijvoorbeeld 70km/u baan met aanliggend smal fietspad langsheen voordeuren: bij 50km/u kan je dan kiezen de rijbaan te nemen al naargelang gewenste snelheid en drukte)
  • mogelijkheden om pendelroute in te korten
  • betere afstelling verkeerslichten
 • Veiligheid:
  • risico elimineren: potentieel voor tunnel of brug
  • risico verminderen: bij diepe goot, gladde metalen overgangen, gladde fietsmarkeringen.
  • markeringen op dubbelrichting fietspad (afsnijden bochten voorkomen)

Voor de maximale impact van de moeite die je hierin steekt, is het belangrijk te beseffen wie er verantwoordelijk is voor dat stuk pendelroute. Zo kan je rechtstreeks contact opnemen voor het uitwisselen van meer gedetailleerde informatie en inzichten.

Er zijn grofweg 3 wegbeheerders in Vlaanderen.

1/ gemeentes
2/ AWV (Agentschap Wegen en Verkeer)
3/ Vlaamse Waterweg

Gemeentes zijn individueel te raadplegen, maar werken idealiter in samenwerking met Fietsberaad (www.fietsberaad.be) die de Vlaamse gemeenten ondersteund in fietsbeleid. AWV is verantwoordelijk voor gewestwegen en snelwegen. De Vlaamse Waterweg voor jaagpaden.

Een gebrek gemerkt met eender welk fietspad?

Via het platform https://www.meldpuntwegen.be kan iedereen gebreken aan de weg (elke weg, van iedere wegbeheerder) melden. Indien het over een weg van AWV gaat, voorzien ze in opvolging. Berichten voor andere weggebruikers worden doorgestuurd naar de correcte contactpersonen.

Rechtstreeks de gemeente contacteren?

Dat kan. Neem best contact op met de lokale politiezone en eventueel de bevoegde schepen.

Fietssnelwegen?

Fietssnelwegen worden gecoördineerd aangelegd door provincies ism gemeentes, maar het onderhoud zit na aanleg meestal bij gemeentes.Neem dus best contact op met de gemeente indien het over onderhoud gaat en zet de bevoegde provincie in .cc. Meer informatie op www.fietssnelwegen.be Voor vragen naar aanpassing signalisatie, betrek zowel de provincie als de gemeente.