Wielhangers

Los van de vraag of koersfietsers wettelijk in het wiel van een klasse P mogen hangen, zijn er voldoende argumenten om te stellen dat het kan, maar enkel op initiatief van de speed pedelec gebruiker. Deze is mogelijk onbekend met de regels en codes die eigen zijn aan rijden in peloton of wenst gewoon niet de extra zorgen op vlak van veiligheid en verantwoordelijkheid. In het wiel hangen is nooit vanzelfsprekend.

Wat sensibilisering binnen het koersmilieu is gewenst, een verbod niet: Je niet opdringen. Als de pedelec ervoor open staat zal die het wel laten weten.