Wielhangers

Artikel 10.1.2 van de wegcode stelt duidelijk “De bestuurder moet, rekening houdend met zijn snelheid, tussen zijn voertuig en zijn voorligger een voldoende veiligheidsafstand houden.” ‘voldoende veiligheidsafstand’ is een subjectief gegeven, maar bij wielhangen kan je nooit tijdig remmen. Het is bijgevolg verboden om zomaar te gaan wielhangen.

In peleton rijden moet wat ons betreft wel kunnen, maar enkel op initiatief van de speed pedelec gebruiker. Deze is namelijk mogelijk onbekend met de regels en codes die eigen zijn aan rijden in peloton of wenst gewoon niet de extra zorgen op vlak van veiligheid en verantwoordelijkheid. In het wiel hangen is nooit vanzelfsprekend.

Wat sensibilisering binnen het koersmilieu is gewenst, een verbod niet: Je niet opdringen. Als de pedelec ervoor open staat zal die het wel laten weten.