Oortjes op de fiets

Niet-verkeersgerelateerde geluiden vermijden heeft een positief effect op de verkeersveiligheid. Dit is bewezen en geldt voor elk vervoersmiddel. We kunnen bestuurders die het fijn rijden vinden zonder muziek toejuichen.

De ernstigere gevolgen voor zwakke weggebruikers (waaronder klasse P) bij ongeval heeft echter in veel grotere mate te maken met de gebrekkige infrastructuur waarmee we het moeten doen. De tol is gemiddeld lichter bij ongevallen tussen zwakke weggebruikers onderling, maar zwaar verkeer en zwakke weggebruikers delen dezelfde openbare ruimte nog teveel. Speed pedelecs, rijwielen en wandelaars moeten nauwe paden delen en hun aantallen nemen toe.

Openbare ruimte bijmaken is geen evidentie. Om een groter aandeel van de reeds beschikbare openbare ruimte te reserveren voor enkel zwakke weggebruikers en een netto positief effect op de totale verkeersveiligheid te bekomen, moet de hoeveelheid auto’s op de weg dalen. Om dit te bereiken moeten autobestuurders gestimuleerd worden om de overstap te maken naar openbare en lichtere vervoersmiddelen waaronder de speed pedelec. Een ‘oortjesverbod’ enkel opleggen aan zwakke weggebruikers werkt echter afradend.

Conclusie

Niet-verkeersgerelateerd geluid beluisteren in zowel auto, op de fiets, te voet als op de speed pedelec moet vandaag kunnen, mits oordeelkundig gebruik en voldoende aandacht voor de verkeerscontext waarin je je bevindt. Er is voor zwakke weggebruikers alvast voldoende technologie voorhanden om dit te faciliteren. (1 oortje, speciale oortjes)

Als gebruikserscollectief wensen we wel de -doorgaans jeugdige- fietsers en wandelaars te wijzen op de gevaren van onoordeelkundig gebruik. Sluit jezelf niet af van de buitenwereld met luide muziek wanneer je zelf deelneemt aan het verkeer. Zorg dat je (nood)signalen te allen tijde kan horen. Maak geen plotse manoeuvres zonder eerst goed rond te kijken. Voldoende aandacht voor het verkeer rondom jou maakt verplaatsingen veiliger voor iedereen.