Bereken je winst!

Calculator function bereken(){ //bereken jaarlijkse opbrengsten en kosten werkpedelec = 190*document.getElementById(‘afstand’).value*document.getElementById(‘werkdagen’).value*2/5; fietsvergoeding = werkpedelec * document.getElementById(‘vergoeding’).value; electricitycost = (werkpedelec + document.getElementById(‘andere’).value*52)*0.35/100; //leaseprijs aan de hand van gekozen radiobutton if(document.getElementById(‘autowerk’).checked){ benzinecostwerk = werkpedelec*document.getElementById(‘benzineprijs’).value/100; }else{ benzinecostwerk=0; } benzinecostandere = document.getElementById(‘andere’).value*52*document.getElementById(‘benzineprijs’).value/100; totalebenzinecost = benzinecostwerk+benzinecostandere; if(document.getElementById(“kopen”).checked){ pedeleccost = document.getElementById(“kostprijs”).value/document.getElementById(‘afschrijving’).value; } if(document.getElementById(“leasen”).checked){ pedeleccost = document.getElementById(“leaseprijs”).value*12; } if(document.getElementById(“leasenviawerk”).checked){ //hou rekening met btw en belasting pedeleccost = 12*document.getElementById(‘belastingen’).value/100*document.getElementById(“leaseprijs”).value/1.21; } ovcost = document.getElementById(“ovkost”).value*12; autocost = document.getElementById(“autokost”).value; othercost = parseFloat(document.getElementById(‘verzekering’).value)+parseFloat(document.getElementById(‘kleding’).value); opbrengst = fietsvergoeding+totalebenzinecost+ovcost+autocost; kosten = pedeleccost+electricitycost+othercost; winst = opbrengst-kosten; if(winst>=0){ winstofkost=”Netto Winst”; }else{ winstofkost=”Netto Kost”; } document.getElementById(‘resultaat’).innerHTML=”

“+winstofkost+”: “+Math.round(winst)+” euro

Opbrengst: “+Math.round(opbrengst)+” euro

Fietsvergoeding: “+Math.round(fietsvergoeding)+” euro
Besparing benzine: “+Math.round(totalebenzinecost)+” euro
Besparing andere autokosten: “+Math.round(autocost)+” euro
Besparing openbaar vervoer: “+Math.round(ovcost)+” euro

Kosten: “+Math.round(kosten)+” euro

Speed pedelec: “+Math.round(pedeleccost)+” euro
Elektriciteit: “+electricitycost+” euro
Overige kosten: “+othercost+” euro
“; window.scrollBy(0, 1000); } function showdiv(divid){ document.getElementById(‘zelfkopendiv’).style.display=’none’; document.getElementById(‘leasendiv’).style.display=’none’; document.getElementById(‘leasenviawerkdiv’).style.display=’none’; document.getElementById(divid).style.display=’block’; }

Bereken je besparing

Fietsverplaatsingen

Afstand naar je werk (enkel) in km

Ik ging voorheen met de auto naar werk

Gemiddeld aantal werkdagen per week dat je met fiets naar werk gaat

Fietsvergoeding per km

Gemiddelde afstand andere autoverplaatsingen (geen woon-werk) per week waarvoor je pedelec zal gebruiken

Prijs benzine/diesel per 100km

Prijs openbaar vervoer per maand (gedeelte dat vervangen wordt door pedelec)
Andere kosten auto (parkeertickets, onderhoud, boetes) die je bespaart per jaar

Kostprijs

Ik koop een pedelec

Ik lease een pedelec zelf

Ik lease een pedelec via mijn werk via een loonruilsysteem</label


Extra kostprijs verzekering en onderhoud per jaar Extra kostprijs kleding en accessoires per jaar

Bereken besparing