Behandeling van speed pedelecs in Boechout-Vremde

https://www.hln.be/in-de-buurt/boechout/speed-pedelecs-verboden-op-fietspad-franckstraat~a060d45c/

Dit artikel dateert uit 2017. Toendertijd waren er amper speed pedelecs op de baan en werd het als nieuw fenomeen met argusogen bekeken. De ‘speed pedelec verboden’ borden die toen her en der werden geplaatst staan er nu nog steeds, hoewel het aantal speed pedelec gebruikers ondertussen spectaculair is gestegen zonder daarbij de gevreesde toename in ongevallen tussen kindjes en speed pedelec gebruikers te veroorzaken.

2019 – Bericht aan gemeente Boechout

Beste schepen Goyvaerts, mensen van de Politie

Ik zou graag een probleem willen aankaarten, langsheen het fietspad tussen Mortsel en Lier, welbepaald ter hoogte van de Alexander Franckstraat in Boechout, aan de spoorweg.Dagelijks passeer ik daar met mijn speed pedelec.Ik verwijs ook naar een artikel uit 2017 voor desbetreffende straat.

https://www.hln.be/in-de-buurt/boechout/speed-pedelecs-verboden-op-fietspad-franckstraat~a060d45c/

Komende vanuit Lier is er geen probleem, wanneer het brede fietspad (wat we eigenlijk de fietsostrade van Lier naar Antwerpen kunnen noemen) aan de betreffende straat stopt, ga ik daar even naar links om dan van de oversteekplaats voor fietsers gebruik te maken. Vervolgens vervolg ik mijn weg op het fietspad naast de spoorweg naar Boechout Station, weliswaar tegen lage snelheid met de gewone fietsers mee. Het is daar immers te smal en druk om aan hoge snelheid door te rijden.

Wanneer ik echter vanuit Boechout Station die oversteekplaats neem is er plots wel een probleem. bij het verlaten van de oversteekplaats draai ik vervolgens links om dan aan mijn rechterkant een D7 bord tegen te komen met onderbord B + P verboden. Er wordt van mij verwacht dat ik daar op de rijbaan ga rijden (Zie foto’s). Die 15 meter of hoeveel is het? is voor speed pedelec verboden.

Mij lijkt het fietspad op deze plaats breed genoeg om Speed Pedelecs toe te laten. of toch op zijn minst een afgeschuinde kant te voorzien zodat we veilig op en af de rijbaan kunnen?De rest van het fietspad in deze straat lijkt me ook in aanmerking te komen. Een speed pedelec is immers niet enkel een snelle fiets maar ook gewoon een fiets. In analogie met een Porsche die ook in een zone 30 mag rijden, kan je met een snelle fiets ook evengoed traag fietsen, bijvoorbeeld doorheen fietsstraten, dorpskernen of gewoon met je ‘helm op fluo top’ kroost naar school begeleiden.

Een speed pedelec is een perfect vervoersmiddel om het fileprobleem aan te pakken. Ik doe ongeveer een uurtje vanuit Heist op den berg om in Mortsel te gaan werken, ben altijd op tijd en kom fris aan. Dit vervoersmiddel zou dus eerder gepromoot ipv beperkt te moeten worden.Verkeersveiligheid heeft voor mij hoge prioriteit, beroepsmatig maak ik dagelijks meerdere pv’s op van voertuigen die op trottoir’s of fietspaden staan, met GAS boetes tot gevolg.

Ik meen dat de huidige situatie gevaarlijk is, wagens verwachten immers niet dat ik plots vanop de oversteekplaats op de rijbaan ga rijden, en plots eerst links moet uitzwenken om die hoge boordsteen onder een veilige hoek te kunnen op rijden, of stoppen en afstappen op de rijbaan om dan die boordsteen op te gaan, om dan op het fietspad naar Lier terecht te komen.Wat als er een ongeval zou gebeuren met gekwetsten?

Wat als er een speed pedelec rijder tegen lage fietssnelheid daar gegrepen wordt, door een aan hoge snelheid rijdende gewone fietser? Wie is aansprakelijk? Als een speed pedelec rijder valt over de hoge boordsteen bij het verlaten van de rijbaan, gaat de gemeente boechout aansprakelijk gesteld kunnen worden? Graag zou ik dan ook dat verbod B + P zo snel mogelijk zien aangepast worden, of op zijn minst de boordsteen verlaagd.

Graag jullie reactie op deze vragen.

Vriendelijke groeten en alvast bedankt

Bert

Sint-Niklaas stationsstraat en het niet uitvoeren van N-VA standpunt op lokaal niveau

https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/-speed-pedelecs-mogen-niet-in-stationsstraat-stad-past-signalisatie-aan-om-duidelijkheid-te-scheppen~a832a687f/

In dit artikel wordt de speed pedelec wederom afgeschilderd als “levensgevaarlijke bromfiets klasse B die steeds 45 km/u wil gaan”. Een duidelijk onverdiende framing gezien het gedrag van het merendeel der gebruikers. Jammer dat de fiets hiervan de dupe wordt en niet enkel die gebruikers die zich onvoldoende aanpassen aan de lokale context. Het is tevens gissen in hoeverre de woorden van het betreffende gemeenteraadslid en schepen van extra kruiden zijn voorzien door de journalist van HLN.

Een speed pedelec is niet enkel een snelle fiets maar ook gewoon een fiets. In analogie met een Porsche die ook in zone 30 mag komen, kan je met de snelle fiets evengoed traag fietsen, bijvoorbeeld in fietsstraten, doorheen dorpskernen of gewoon om je ‘helm op fluo top’ kroost naar school te begeleiden. En ja, dit geldt ook voor de stationsstraat te Sint-Niklaas.

Het standpunt ingenomen door de N-VA schepen van mobiliteit volgt het algemene standpunt van diens partij niet, dat stelt dat speed pedelecs zoveel mogelijk behandeld dienen te worden als gewone fietsen. De SP wordt namelijk uitdrukkelijk geweerd uit een straat waar andere fietsen wél mogen komen.

Speed Pedelec Vlaanderen heeft dan ook contact opgenomen met de bevoegde schepen Carl Hanssens en HLN met onderstaand bericht. We wensen diens antwoord en concrete acties eveneens uit te lichten op deze pagina.

We zullen tevens contact opnemen met het Vlaams Belang om na te gaan in hoeverre de mening van hun gemeenteraadslid strookt met de visie van diens partij.

Bericht aan Carl Hanssens, N-VA schepen mobiliteit te Sint-Niklaas

auteur: Quinten

Beste stadsbestuur, beste HLN,

In de online krant kwamen we gisteren te weten dat de speed pedelec geweerd zou worden uit de stationsstraat in Sint-Niklaas. Vanuit het gebruikerscollectief ‘Speed pedelec Vlaanderen’ willen we hier graag enkele vragen bij stellen.

Ten eerste merken we als gebruikers op dat we telkens weer geframed worden als een ‘snelle elektrische fiets”. Nochtans, een voertuig dat 45km/u kán rijden, kan ook 30km/u rijden. Of 20. Of 5. Ter analogie passen we graag 1 woord aan in de quote van dhr. Marc Huys, die we in de krant lazen: “Levensgevaarlijk zijn die sportwagens. Ze vliegen door de straat”. Toch blijven we in Vlaanderen sportwagens toestaan in woonerven, in zones 30 en nabij scholen. De meeste sportwagens houden zich aan de snelheidsbeperkingen die het verkeersbeleid lokaal oplegt. Maar de Speed pedelec zien we telkens weer geframed worden als levensgevaarlijk en wordt steeds maar weer geweerd. Wij geloven als gebruikers niet dat dit het juiste signaal is.
In een Vlaanderen dat volledig dichtslibt door de overdaad aan auto’s, is de speed pedelec een van de eerste voertuigen die bestuurders uit de auto haalt, en een ecologisch én gezonder alternatief voorschotelt. Volgens ons is de speed pedelec een voertuig dat stimulering verdient.

In deze zaak wijzen we schepen van mobiliteit Carl Hanssens graag op het officiële standpunt van N-VA dat we via hun ombudsdienst verkregen hebben:

“Wij zien absoluut het potentieel van de fiets, en van de speed pedelec in het bijzonder, met name ook voor het woon-werkverkeer. Daarom zijn de investeringen in fietsinfrastructuur dankzij de N-VA ook op recordhoogte, en gaan ze ook de komende jaren sterk blijven stijgen. Wij gaan uit van het principe dat we de speed pedelec zoveel mogelijk als een gewone fiets behandelen. […] (Philippe Kerckaert, ombudsman N-VA)

Een voertuig dat stimulering verdient dus. Niet een voertuig dat geweerd moet worden omdat het een hoger snelheidspotentieel heeft.

Aansluitend delen we als gebruikerscollectief graag ons standpunt dat we ijveren voor een lokaal snelheidsregime dat de speed pedelec op alle fietspaden en in de gehele binnenstad toestaat, mét keuzevrijheid rijbaan/fietspad, én lokale snelheidsbeperkingen waar nodig. Als speed pedelec bestuurders beseffen we heel goed dat de stationsstraat in Sint-Niklaas geen straat is om aan maximumsnelheid door te rijden. We zien echter het probleem niet als dit aan aangepaste snelheid gebeurt. Tenslotte zijn we aan aangepaste snelheid in geen enkel opzicht anders dan een reguliere fiets.

Wij zijn vragende partij om mee aan tafel te komen zitten. U vindt meer over onze standpunten op www.speedpedelecvlaanderen.be

Antwoord vanwege Carl Hanssens (N-VA)

wachten op goedkeuring ter publicatie