Fietsrapporten Vlaamse steden en gemeenten

De resultaten van een publieksbevraging bij 24.394 fietsers in oktober 2019 staan online. Dit werd georganiseerd door de Fietsersbond en de VSV. De gemiddelde score voor Vlaanderen is 61%.

Gezien het om een publieksbevraging gaat dus subjectief en er geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende types fietsen, is de bruikbaarheid voor ons niet optimaal. Het geeft een indicatie naar de fietsvriendelijkheid van de gemeente toe.

LEVA-EU wil wijziging LEV-verordening door EC

Interessant artikel. Een verandering dringt zich op! De huidige verordening plaatst de klasse Lichte Elektrische Voertuigen (LEV’s) in dezelfde categorie als bromfietsen en motorfietsen: 1036 pagina’s die vooral handelen over emmissies, lawaai en andere technische aspecten die niet relevant zijn voor elektrische fietsen. Gevolg? Complexe typegoedkeuringsprocedure die minstens 4X (!) duurder is dan verwacht. Deze meerkost vertaalt zich in duurdere elektrische fietsen. Een ernstige belemmering van deze industrie en op een totaal verkeerd moment gezien de evolutie van het mobiliteitslandschap in coronatijd.

Brusselse omwenteling?

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200428_04937830

In deze autoluwe coronatijd experimenteren een aantal grootsteden met een herverdeling van hun openbaar domein, in het voordeel van wandelaars en fietsers.  Zo ook in Brussel, waar men via een snel te verwezenlijke pop-up methode fietspaden inricht op eens iconische autowegen zoals de wetstraat.

Als fietsers juichen we dit toe.  Over het potentieel en de noodzaak van zulke modal shift te Brussel hebben we eerder reeds bericht.  We hopen dat veel van deze paden permanent worden.  Als speed pedelec gebruikers hopen we tevens dat men voldoende nadenkt over onze vervoersvorm en de paden zo inricht dat ze aaneengesloten zijn en 50km/u toelaten op de assen, zodat je veilig en vlot tot ongeveer je bestemming kan geraken, alvorens iets trager de laatste honderden meters te fietsen.

30km/u als norm in elke bebouwde kom? – De Morgen

https://www.demorgen.be/nieuws/verplicht-30-kilometer-per-uur-in-elke-bebouwde-kom~b79627bd

Hoe lager de snelheid, hoe minder verkeersdoden. De logica zelve. Maar is het logisch om de vertegenwoordigers van 140 landen te volgen bij het opstellen van concrete regels voor onze Vlaamse context?

In het buitenland zijn dorpen veelal nog écht dorpen. Een religieus gebouw in het midden, wat huizen errond en daarbuiten velden en andere natuur. In Vlaanderen zijn dorpen veelal enkel nog afbakenbaar door borden die de bebouwde zone aanduiden, want ze lopen in elkaar over. Lintbebouwing doorheen de velden.

Heeft een plat ingevoerde snelheidsbeperking op basis van dat bord wel zin voor onze Vlaamse context? In verstedelijkt gebied zoals Mechelen, Brussel, Antwerpen… lijkt een snelheidsverlaging logisch, maar laten we niet vergeten dat het overgrote deel van het Vlaamse grondgebied weinig verkeer kent, zelfs in piekmomenten!

Voor de speed pedelec blijft het belangrijkste te beschikken over een fijnmazig netwerk waar het veilig mogelijk is het snelheidspotentieel van de fiets te benutten. Hoe leg je dat samen met een snelheidsbeperking voor zwaarder verkeer die dezelfde wegenis deelt?

We snappen alvast de aarzeling van Minister Peeters. Een weloverwogen regelgeving aangepast naar de Vlaamse context lijkt alvast beter dan het gebruik van BIBEKO/BUBEKO als maatstaf.

Haachtsesteenweg Kampenhout 30km/u voor snelle fietsers? – De Standaard

De ligging van de Haachtsesteenweg is ideaal voor pendelaars tussen de regio rond Haacht en Brussel. bron: http://www.fietssnelwegen.be

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200131_04830193

“Door het hoge ongevallencijfer met letsels neemt de gemeente Kampenhout maatregelen om de drukke Haachtsesteenweg veiliger te maken. Ze wil een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur voor snelle fietsen.”

De Standaard – 1 februari 2020

Bij het lezen van dit artikel moest menig speed pedelec gebruiker toch even fronsen. Een snelheidsbeperking enkel voor snelle fietsen, langsheen een belangrijke gewestweg en invalroute voor pendelaars tussen Brussel en regio Haacht? Bizar.

We hebben dan ook de politiezone KASTZE om meer uitleg gevraagd en kregen korpschef Filip Van Steenbergen aan de lijn. Zoals gedacht werd in het artikel wat overdreven. Een snelheidsbeperking over de ganse lengte van de Haachtsesteenweg is helemaal niet aan de orde. KASTZE zoekt wel een wettelijke manier om zowel het auto- als fietsverkeer plaatselijk te vertragen op de Haachtsesteenweg, daar waar de meeste ongevallen gebeuren, de zogenaamde zwarte punten. Dit gaat over bepaalde stukken pal door Kampenhout dorp, maar uiteraard niet over ongevalvrije stukken zoals naast de militaire luchthaven. Ongevalvrij wegens het onbreken van risico’s (lang hek luchthaven i.p.v. voordeuren en opritten) en het beperkt aantal fietsers, zelfs tijdens de piek. Dit terwijl het geen breed fietspad betreft.

Zelf kunnen ze deze beperkingen niet doorvoeren, deels omdat ze geen wegbeheerder zijn (de Haachtsesteenweg is een gewestweg en AWV bevoegdheid) maar ook omdat de huidige wegcode niet toelaat het fietspad plaatselijk een andere snelheidsbeperking te geven dan de rest van de wegenis.

Bepaalde types lichte voertuigen zoals speed pedelecs bannen is ook geen oplossing, omdat KASTZE het belang van de Haachtsesteenweg voor pendelverkeer inziet en het alternatief verkeer door de achterliggende woonstraten niet aantrekkelijk is.

Het blijft voor een echte oplossing dus wachten op een aanpassing van de wegcode.

“Fietsen in stad Antwerpen binnenkort nog maximaal 25 km/u” – GVA

https://m.gva.be/cnt/dmf20200214_04849054/speedpedelecs-in-stad-nog-maximaal-25-per-uur?fbclid=IwAR3go5pk5cAU58UIUZggbKEixPOO3KzJkVEIpk2lEYneHs0Ie2PXfBdVGGg

Snelheidsbeperkingen op basis van de context van het fietspad zijn logisch en nodig. Snel waar het kan, traag waar het moet. Dat stad Antwerpen in (delen van) de binnenstad de snelheid tot 25 km per uur wil verlagen komt dus niet onverwacht. De wegcode biedt hier alsnog geen echte oplossingen. D7, D9 en D10 voldoen niet. Aanwijzingsborden in plaats van C43-verbodsborden als lapmiddel dan maar.

Wel hopen we dat de stad Antwerpen stevig nadenkt over het voorzien van voldoende snelle routes, ook doorheen de binnenstad. Een fijnmazig netwerk van snelle fietspaden is namelijk cruciaal voor de verdere evolutie van lichte, elektrische voertuigen en het behoud van de internationale voorbeeldfunctie die Antwerpen momenteel bekleedt op vlak van speed pedelecs.

365SNEL Conclusies: Speed Pedelec in woon-werkverkeer kan fileleed aanzienlijk verzachten

Bron: https://365snel.net/

Een prachtig artikel over de conclusies van het 365SNEL project in opdracht van het Vlaamse Departement Omgeving.

https://365snel.net/2020/02/14/365snel-conclusie-speed-pedelec-in-woon-werkverkeer-kan-fileleed-aanzienlijk-verzachten

Als drijfveren om over te schakelen naar de speed pedelec wordt onder andere vermeld:

  • Snelheid: De beloofde tijdswinst is de belangrijkste motivator om dit vervoermiddel uit te proberen. Hoewel de maximumsnelheid van 45km/u veelal niet gehaald werd, is er toch gefietst aan een kruissnelheid van 30-35 km/u (350W) tot 35-40km/u (500W) om een alsnog haalbare pendeltijd neer te zetten. Een cruciaal element voor het vastgestelde succes is de vrije keuze om deze snelheden te behalen op de rijbaan dan wel op het fietspad. Een gevolg van onze unieke wegcode met aparte categorie voor speed pedelecs. Een visionaire wegcode die als direct gevolg van Vlaanderen de enige, constante groeimarkt voor pedelecs heeft gemaakt in Europa!
  • Stiptheid: Los van de snelheid, sta je met de pedelec voorlopig nog nauwelijks in de file. De speed pedelec kan interessant zijn voor zij die anders met tegenzin de piekuren moeten vermijden om niet te lang en te onzeker qua reistijd onderweg te zijn.
  • Genot: Fietsen met de speed pedelec biedt een positieve, aangename ervaring en zorgt ervoor dat je opgewekt en met een fris hoofd op bestemming aankomt.

De belangrijkste hindernissen om over te schakelen naar de speed pedelec zijn het prijskaartje, verkeersveiligheid wegens gebrekkige regelgeving en infrastructuur en on(aan)gepast gedrag van andere weggebruikers.

Bovenstaande is geen samenvatting. Lees zeker het artikel eens! De resultaten van dit onderzoek omvatten een grote weelde aan nuttige informatie en adviezen, waar visionaire ambtenaren mee aan de slag kunnen gaan om de innovatieve positie van Vlaanderen verder te versterken en daarmee ook de modal shift die zo nodig is om onze mobiliteitsknoop te ontwarren.

Los van wat er met dit onderzoek verder zal gedaan worden, heeft het al zeker geleid tot de definitieve overstap van een ~15% testrijders van auto naar speed pedelec als pendelvoertuig. Knap!

Vincent De Wilde