Een motorfiets met trappers.

Consternatie op internet. Een autobestuurder had op de Rijksweg te Roeselare een veronderstelde Speed Pedelec gefilmd die voor hem reed en een vrachtwagen inhaalde aan 87 km/u. Dit betreft een gewestweg met twee rijvakken per richting en een toegelaten maximumsnelheid van 90 km/u. Het filmpje verscheen op youtube en werd al snel opgepikt door allerlei mediakanalen.

Het bewuste filmpje op Youtube. Oorspronkelijke titel: “Speedelec op Rijksweg in Roeselare”

Schande! Alleen…. klopte dit verhaal wel?

Speed Pedelec Vlaanderen besloot contact op te nemen met commissaris Carl Vyncke met een vraag om meer informatie. Bleek dat de bestuurder in kwestie zich dezelfde dag was komen aanbieden op het politiekantoor. Het betrof Bruno Naessens uit Anzegem, die al sinds 2012 vrolijk rondrijdt met zijn elektrische motorfiets. Het is dus helemaal geen rijwiel noch bromfiets. Het betreft een e-rockit -Gulas- motorfiets, in Duitsland ingeschreven én verzekerd als categorie L3e(-A). Het grote verschil met de doorsnee motorfiets is dat je met deze moet trappen om vooruit te geraken. Vandaar de verwarring van deze automobilist. Volgens de vaststellingen bleek alles voor politiezone RIHO voorlopig in orde om wettelijk rond te rijden in België als motorfiets. De inschrijving in Duitsland vormt op termijn een probleem, daar inwoners van België hun voertuigen in eigen land dienen te laten inschrijven. Je kan met buitenlandse voertuigen bij ons de baan op hetzij als buitenlander, op huurbasis met een maximum termijn van zes maanden of ten kosteloze titel gedurende 1 maand. We laten even in het midden of deze termijn nu start, na de vaststellingen, dan wel in 2012…

De ‘opgevoerde speed pedelec’ bleek gewoon een innovatieve motorfiets. Bron: WTV

Na het vernemen van deze nieuwe elementen, contacteerde commissaris Vyncke de mediakanalen die hem hadden benaderd om de uitspraken recht te zetten. De artikels werden ondertussen aangepast en verhalen nu over een misverstand, waarbij dit vreemdsoortig voertuig belicht wordt.

Wat het verhaal vooral blootlegt is een aantal tekortkomingen: Men had beter eerst de resultaten van een onderzoek afgewacht alvorens uitspraken te doen, daar deze laatste jammer genoeg onverdiend een knauw gaven aan het imago van de speed pedelec. De automobilist beging een overtreding door te filmen -daar werd niet over bericht- maar was wél verbolgen over een fiets op ‘zijn’ rijbaan. Deze situatie was uitzonderlijk, maar je hebt geen Rijksweg nodig om onbegrip en verbazing bij automobilisten te vinden. Te veel automobilisten zijn zich alsnog onbewust van de rechten van een speed pedelec. Het daaruit volgende, soms agressieve rijgedrag maakt dat veel speed pedelec bestuurders zich te onveilig voelen op de rijbaan. Tenslotte legt dit verhaal een tekortkoming bloot in de Belgische wetgeving. Wordt alles te ingewikkeld? Nu rijdt er naar verluidt slechts één zulke motorfiets rond in ons land. Voorzien we verkeerstechnisch wel voldoende in oplossingen voor de vele soorten lichte voertuigen die de markt overspoelen?

Hoe het ook zij, Bruno Naessens zit nu met een probleem. Zijn manier van verplaatsen is stukken beter voor het klimaat en de volksgezondheid dan andere gebruikers van de Rijksweg, maar hij kan zijn motorfiets niet inschrijven in België. Mogelijk heeft de fabrikant enkele uitzonderingen gevraagd op de typegoedkeuring voor kleine series; waardoor het COC enkel in Duitsland geldig is. De situatie zou dan het gevolg zijn van de keuze van de fabrikant, niet omwille van de Belgische regelgever. Onze boodschap naar beleidsmakers toe is alvast om in updates van de wegcode steeds ruimte te laten voor dit soort voertuigen, alsook om samen te werken met LEVA-EU om regelgeving op Europees vlak aan te pakken met als kernwoorden simpel, gestandaardiseerd en allesomvattend.

Vincent

Brusselse omwenteling?

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200428_04937830

In deze autoluwe coronatijd experimenteren een aantal grootsteden met een herverdeling van hun openbaar domein, in het voordeel van wandelaars en fietsers.  Zo ook in Brussel, waar men via een snel te verwezenlijke pop-up methode fietspaden inricht op eens iconische autowegen zoals de wetstraat.

Als fietsers juichen we dit toe.  Over het potentieel en de noodzaak van zulke modal shift te Brussel hebben we eerder reeds bericht.  We hopen dat veel van deze paden permanent worden.  Als speed pedelec gebruikers hopen we tevens dat men voldoende nadenkt over onze vervoersvorm en de paden zo inricht dat ze aaneengesloten zijn en 50km/u toelaten op de assen, zodat je veilig en vlot tot ongeveer je bestemming kan geraken, alvorens iets trager de laatste honderden meters te fietsen.

365SNEL Conclusies: Speed Pedelec in woon-werkverkeer kan fileleed aanzienlijk verzachten

Bron: https://365snel.net/

Een prachtig artikel over de conclusies van het 365SNEL project in opdracht van het Vlaamse Departement Omgeving.

https://365snel.net/2020/02/14/365snel-conclusie-speed-pedelec-in-woon-werkverkeer-kan-fileleed-aanzienlijk-verzachten

Als drijfveren om over te schakelen naar de speed pedelec wordt onder andere vermeld:

  • Snelheid: De beloofde tijdswinst is de belangrijkste motivator om dit vervoermiddel uit te proberen. Hoewel de maximumsnelheid van 45km/u veelal niet gehaald werd, is er toch gefietst aan een kruissnelheid van 30-35 km/u (350W) tot 35-40km/u (500W) om een alsnog haalbare pendeltijd neer te zetten. Een cruciaal element voor het vastgestelde succes is de vrije keuze om deze snelheden te behalen op de rijbaan dan wel op het fietspad. Een gevolg van onze unieke wegcode met aparte categorie voor speed pedelecs. Een visionaire wegcode die als direct gevolg van Vlaanderen de enige, constante groeimarkt voor pedelecs heeft gemaakt in Europa!
  • Stiptheid: Los van de snelheid, sta je met de pedelec voorlopig nog nauwelijks in de file. De speed pedelec kan interessant zijn voor zij die anders met tegenzin de piekuren moeten vermijden om niet te lang en te onzeker qua reistijd onderweg te zijn.
  • Genot: Fietsen met de speed pedelec biedt een positieve, aangename ervaring en zorgt ervoor dat je opgewekt en met een fris hoofd op bestemming aankomt.

De belangrijkste hindernissen om over te schakelen naar de speed pedelec zijn het prijskaartje, verkeersveiligheid wegens gebrekkige regelgeving en infrastructuur en on(aan)gepast gedrag van andere weggebruikers.

Bovenstaande is geen samenvatting. Lees zeker het artikel eens! De resultaten van dit onderzoek omvatten een grote weelde aan nuttige informatie en adviezen, waar visionaire ambtenaren mee aan de slag kunnen gaan om de innovatieve positie van Vlaanderen verder te versterken en daarmee ook de modal shift die zo nodig is om onze mobiliteitsknoop te ontwarren.

Los van wat er met dit onderzoek verder zal gedaan worden, heeft het al zeker geleid tot de definitieve overstap van een ~15% testrijders van auto naar speed pedelec als pendelvoertuig. Knap!

Vincent De Wilde